tirsdag den 25. oktober 2016

Når viden og kendskab bliver en styrke

”Drengene er enige om en ting og det er, at jo mere vi ved jo nemmere er det at forstå vores søskendes handicap. På den måde undgår vi flere misforståelser hjemme. Den viden vi har fået på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, har givet os en meget større forståelse og gjort, at det er nemmere at tale om tingene,” siger Peter, Morten og Emil næsten i kor. Og så er vi også blevet rigtig gode venner.
At komme afsted på et søskendekursus er det samme som at få en helt særlig oplevelse sammen med andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap. Med det samme mærker man, at de andre børn kender til de samme tanker og oplevelser som en selv.
Emil siger, at det også er lidt rart at komme væk fra handicappet selvom han jo elsker hans lillebror. Selvfølgelig er der dage, hvor min lillebror har det dårligt, og på de dage er det uundgåeligt, at problemerne kommer til at fylde en del. Omvendt er der jo heldigvis flest gode dage, hvor det fylder knap så meget.

mandag den 24. oktober 2016

Stemningsbilleder fra søskendekursus

Her er et par billeder fra søskendeholdet september 2016.

Nyt søskendekursus til marts 2017


Ansøgning om et søskendekursus

Når I har et barn med et handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både I og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.


Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:
•almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
•tilbud om blandt andet aflastning, døgntilbud, boligændringer mv.
•økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af merudgifter for et barn med handicap
Kommunen skal dække jeres nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis jeres barn bor hjemme hos jer. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:
• særlig kost
• medicin
• beklædning
• ekstra vask
• aktiviteter i fritiden
handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.
Der kan også være ekstra udgifter til befordring af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden. Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.524 kr. (2014). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. Ådalskolens søskendekurser bevilliges ofte udfra ”merudgiftsparagraffen” i Serviceloven. Kontakt jeres sagsbehandler i god tid for at høre mere om mulighederne.