onsdag den 21. marts 2018

Søskendelørdag var en forrygende snestorm

Meget har vi prøvet før men aldrig har vi oplevet, at der midt i en søskendelørdag i marts kom en forrygende snestorm. Ja, vejret har mange luner. Så er det hyggeligt, at vi kan sidde indenfor og have søskendekursus. Et par af børnene gik udenfor for at blive blæst godt og grundigt igennem. Efter kun et par timer løjede det hele af og solen kom fint frem igen.
Vi møder søskende der hvor de er

Hvad vil det sige at møde søskende der, hvor de er? At møde søskende der vil sige at tage udgangspunkt i deres egen oplevede situation. Det vil sige, at vi tilrettelægger et kursus, sådan at søskende oplever, at de bliver taget godt imod og at niveauet for det, der sker på kurset, matcher dem.
Udgangspunktet ’du og jeg’ understreger, at vi og søskende er ligeværdige og forventer gensidig respekt og forståelse. Det handler i udgangspunktet om god og hensigtsmæssig kommunikation, om at lytte godt efter, om at udtrykke vores egne ideer tillidsfuldt til andre og møde andre med nysgerrighed og empati. Vi møder søskende, hvor de er, ved at tage udgangspunkt i situationer, de kender, og ved at give eksempler på ting, de kan genkende fra deres dagligdag og tale et sprog, som de forstår. Men nu er søskende kommet på søskendekursus for at lære noget, så det er også opgaven at skubbe dem et skridt frem, at skabe læring og progression. Derfor handler det om at bevæge sig gradvist fra deres tryghedszone ud i det nærmeste felt for videre udvikling ved at skabe passende forstyrrelser. Denne udvikling sker fint i den ramme som vi skaber gennem de 3 weekender. At møde søskende, hvor de står, handler også om at variere sine formidlingsformer og være opmærksomme på børnenes læringsstile.
Nogle lærer fx bedst gennem det, de hører, andre stimuleres gennem det, de ser, atter andre skal have tingene konkret i hænderne for at forstå dem. Det enkelte barn lærer noget ved at knytte ny viden og nye færdigheder til det, den pågældende allerede ved og kan. Samtidig lærer den enkelte i samspillet med fællesskabet mellem deltagerne og i samspillet mellem deltagere og os som kursusledere. Hvorfor er det vigtigt at møde søskende der, hvor de er? Vi møder børnene der, hvor de er, fordi vores udgangspunkt er respekten for den enkeltes "model af verden". Dette beskrives også som den anerkendende tilgang, hvor alle søskende i et kursus er ligeværdige og har samme ret til opmærksomhed og lærdom. Børnene har krav på at blive taget alvorligt, at der er respekt for alles synspunkter, så alle får mulighed for at udvikle sig. Samtidig gør vi det, fordi forskningen viser, at denne tilgang giver det bedste indlæringsresultat. Når vi møder søskende, hvor de er, giver vi dem de bedste forudsætninger for at realisere deres eget potentiale i fællesskab med andre.

tirsdag den 20. marts 2018

Pinlige anderledesheder

I nogle situationer kan det være pinligt at have en bror eller søster med handicap. Sådan siger nogle af søskende når de er samlet på Ådalskolens søskendekursus. Martin på 11 år, bror til Anders 8 år med autisme:
"Engang da jeg var omkring 10 år gammel, skulle han og jeg købe slik. Han fik et anfald i butikken. Så var jeg tvunget til at skubbe ham over i et hjørne og holde om ham, til han blev mere rolig. Alle i butikken kiggede og spekulerede på, hvad jeg lavede. Det var meget hårdt. Det er ret normalt, at folk kigger og ikke forstår, at han er handicappet. Man må lægge øre til en masse forskellige kommentarer om blandt andet dårlig opdragelse".
Sådanne og mange andre eksempler flyver rundt på søskendekurset. Børnene fortæller om oplevelser og erfaringer om det pinlige eller om hverdags oplevelser. På søskendekurset står virkeligheden helt nær. Her er der ingen tænkte eksempler, det behøves ikke for børnene har i den grad fingeren på pulsen.

Søskendelørdag var en forrygende snestorm

Meget har vi prøvet før men aldrig har vi oplevet, at der midt i en søskendelørdag i marts kom en forrygende snestorm. Ja, vejret har mange ...